Komplett leverandør av arbeidsvarsling og trafikkavvikling

Ta kontakt
Manuell trafikkdirigering

Vi tar på oss alle typer oppdrag ved manuell trafikkdirigering.

Ledebilkjøring

Der det er nødvendig stiller vi opp med vår egen ledebil på kort varsel.

Putebil

Vi samarbeider tett med Gangenes Vei AS og kan stille med putebil på kort varsel.

Arbeidsvarslingsplaner

I forbindelse med arbeid på/ved offentlig vei utarbeider vi og bistår med godkjenning av arbeidsvarslingplan og skiltplan

Gravesøknader

Graving i kommunale veier, parker, friområder og på annen kommunal grunn må ikke settes i gang før det er gitt gravetillatelse. Vi bistår med dette.  

Opp- og nedskilting

Vi leverer skilt og bistår i opp- og nedrigging i henhold til skiltplan.    

Din foretrukne leverandør av arbeidsvarsling og trafikkavvikling

Med trafikkdirigering bidrar våre dyktige medarbeidere til en smidig avvikling av trafikken i forbindelse med pågående veiarbeid. Vi lever manuell trafikkdirigering ledebilkjøring, putebil, arbeidsvarlingsplaner og gravesøknader.

Les mer

Vi er klare på kort varsel til å hjelpe deg og din bedrift

Ta kontakt